AFFÄRSOMRÅDEN / MARKNADSSEGMENT

Tvärfunktionella arbetsteam ger lönsamma projekt

Vårt tvärfunktionella arbetssätt inom gruppen ger oss möjligheten erbjuda ett helhetsåtagande samt att sammanväva best practice inom projektens alla faser. Vi vet vad som fungerar både i teorin och i praktiken, och att kunna identifiera och eliminera onödiga fallgropar redan i ett tidigt skede är extremt värdefullt för att ett projekt ska bli framgångsrikt.

Det ger oss på AQ Engineering lyxen att verka inom AQ gruppens alla affärsområden och marknadssegment. Något som både våra kunder och medarbetare värderar högt. Det är en fast track till många olika tillverkningsmetoder som möjliggör att AQ kan vara din totalleverantör av både avancerade & komplexa system och enklare komponenter. Klicka på respektive bild att läsa mer om de olika affärsområdena!

Vi finns där du finns!

AQ Engineering är verksamma inom en rad olika branscher och segment, vi finns där vi kan tillföra värde & vi finns där du finns. Kvalitet är alltid centralt i allt vi är engagerade i och något som vi ständigt arbetar med att utveckla. I vår värld går kvalitet och effektivitet hand i hand. Med vårt åtagande för total kvalitet gör vi våra kunder till långsiktiga samarbetspartners.

Våra nyckelkunder är stora industrikunder med höga krav på kvalitet och leveransprecision. Många av dem är globala företag och ledande på sina marknader.

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

 
Kund
Kund
Kund
Kund
Kund
 
Kund
Kund
Kund
Kund